Jejima

Guess Kisenosato's Aite (S2E Kotoshogiku) - March 2017

Recommended Posts

After day 7:

Goeido's kyujo threw a spanner in everybody's works, including the Kyokai's, but at least they got a shiroboshi out of it.

chishafuwaku (4-3)
Andonishiki (3-4)
orandashoho (3-4)
kuroimori (2-5)
Jakusotsu (2-5)
Jejima (2-5)
Ryoshishokunin (2-4-1)
The Kyokai (2-5)
Gernobono (1-6)
Profomisakari (1-5-1)
McBugger (1-3-3)
Sakura (0-7)
PawnSums (0-6-1)
Tenshinhan (0-5-2)
shimodahito (0-5-2)
PhorCillic (0-3-4)
Gurowake (0-0-7)
Harry (0-0-7)


Kotoshogiku's aites: 1. Harumafuji, 2. Takanoiwa, 3. Takayasu, 4. Kakuryu, 5. Tamawashi, 6. Mitakeumi, 7. Shohozan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Day 8 Not Kisenosato, but Terunofuji

If Day 8 Kisenosato, then Day 9 Terunofuji  else Day 9 Kisenosato

Profomisakari

 

Edited by Profomisakari

Share this post


Link to post
Share on other sites

After day 8:

The Kyokai's quest for the yusho continues.

chishafuwaku (4-4)
Andonishiki (3-5)
orandashoho (3-4-1)
The Kyokai (3-5)
kuroimori (2-6)
Jakusotsu (2-6)
Jejima (2-6)
Ryoshishokunin (2-5-1)
Gernobono (1-7)
Profomisakari (1-6-1)
McBugger (1-4-3)
Sakura (0-8)
shimodahito (0-6-2)
PawnSums (0-6-2)
Tenshinhan (0-5-3)
PhorCillic (0-4-4)
Gurowake (0-0-8)
Harry (0-0-8)

Kotoshogiku's aites: 1. Harumafuji, 2. Takanoiwa, 3. Takayasu, 4. Kakuryu, 5. Tamawashi, 6. Mitakeumi, 7. Shohozan, 8. Sokokurai

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now