Itachi

Active Members
 • Content Count

  3,928
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by Itachi


 1. PTYW Kyushu Basho 2022 Final Results                                  
  Torafujii . . . . . Wakatake . . . . . Chishafuwaku . . . . . Profomisakari . . . .
  _ w l k y . _ w l k y . _ w l k y . _ w l k y
  Takakeisho 12 3 1 0 . Wakatakakage 8 7 1 0 . Wakatakakage 8 7 1 0 . Takakeisho 12 3 1 0
  Abi 12 3 1 2 . Takayasu 12 3 1 0 . Abi 12 3 1 2 . Ryuden 9 6 1 0
  Kinbozan 8 7 1 0 . Hokuseiho 10 5 1 0 . Tochimusashi 7 8 0 0 . Tochimusashi 7 8 0 0
  Asanoyama 6 1 1 0 . Asanoyama 6 1 1 0 . Asanoyama 6 1 1 0 . Asanoyama 6 1 1 0
  Kototebakari 5 2 1 0 . Kototebakari 5 2 1 0 . Kayo 6 1 1 0 . Kototebakari 5 2 1 0
  Takahashi 6 1 1 0 . Takahashi 6 1 1 0 . Takahashi 6 1 1 0 . Takahashi 6 1 1 0
  Otani 6 1 1 0 . Otani 6 1 1 0 . Otani 6 1 1 0 . Otani 6 1 1 0
  Takerufuji 7 0 1 2 . Takerufuji 7 0 1 2 . Takerufuji 7 0 1 2 . Takerufuji 7 0 1 2
  total score . . . . . total score . . . . . total score . . . . . total score . . . .
  74 62 18 8 4 . 70 60 20 8 2 . 69 58 22 7 4 . 67 58 22 7 2
  Itachi . . . . . Genzai . . . . . Flohru . . . . . Mukashi . . . .
  _ w l k y . _ w l k y . _ w l k y . _ w l k y
  Takakeisho 12 3 1 0 . Wakatakakage 8 7 1 0 . Wakatakakage 8 7 1 0 . Tamawashi 6 9 0 0
  Takanosho 7 8 0 0 . Takanosho 7 8 0 0 . Takanosho 7 8 0 0 . Ryuden 9 6 1 0
  Kinbozan 8 7 1 0 . Kinbozan 8 7 1 0 . Kinbozan 8 7 1 0 . Tochimusashi 7 8 0 0
  Asanoyama 6 1 1 0 . Asanoyama 6 1 1 0 . Asanoyama 6 1 1 0 . Daiseiryu 2 5 0 0
  Kototebakari 5 2 1 0 . Kototebakari 5 2 1 0 . Oshoumi 4 3 1 0 . Oshoumi 4 3 1 0
  Takahashi 6 1 1 0 . Takahashi 6 1 1 0 . Takahashi 6 1 1 0 . Takahashi 6 1 1 0
  Otani 6 1 1 0 . Otani 6 1 1 0 . Asashiyu 7 0 1 2 . Otani 6 1 1 0
  Takerufuji 7 0 1 2 . Takerufuji 7 0 1 2 . Kyokutaisei 6 1 1 0 . Takerufuji 7 0 1 2
  total score . . . . . total score . . . . . total score . . . . . total score . . . .
  66 57 23 7 2 . 62 53 27 7 2 . 61 52 28 7 2 . 54 47 33 5 2
  Athenayama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  _ w l k y . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Tamawashi 6 9 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Hokutofuji 7 8 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kinbozan 8 7 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Asanoyama 6 1 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wakanosho 2 5 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Takahashi 6 1 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Otani 6 1 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kyokutaisei 6 1 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  total score . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  52 47 33 5 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2. PTYW Kyushu 2022 Final Standings - Congratulations Torafujii ! (7th yusho (ia))
  SHIKONA   Score   wins losses kk yusho
  Torafujii 74 62 18 8 4
  Wakatake 70 60 20 8 2
  Chishafuwaku 69 58 22 7 4
  Profomisakari 67 58 22 7 2
  Itachi 66 57 23 7 2
  Genzai 62 53 27 7 2
  Flohru 61 52 28 7 2
  Mukashi 54 47 33 5 2
  Athenayama 52 47 33 5 0
  Wakatake wins the jun-yusho - Congratulations! (2nd jun-yusho (ia))
  • Thanks 1

 3. Sandanme Game Kyushu 2022 Final Results   .             .             .            
  Flohru 1 score 12.57 w/l per 15 10.86 . Athenayama 2 score 11.67 w/l per 15 10.00 . Mukashi 3 score 11.38 w/l per 15 9.75 . Genzai 4 score 10.77 w/l per 15 9.29
  _ . w l kk gl . _ . w l kk gl . _ . w l kk gl . _ . w l kk gl
  Shinohara . 1 6 0 0 . Shinohara . 1 6 0 0 . Shinohara . 1 6 0 0 . Shinohara . 1 6 0 0
  Ohata . 5 2 1 1 . Sadanohikari . 5 2 1 1 . Ohata . 5 2 1 1 . Ohata . 5 2 1 1
  Nobehara . 6 1 1 1 . Nobehara . 6 1 1 1 . Tanakayama . 4 3 1 0 . Nobehara . 6 1 1 1
  Kazekeno . 6 1 1 1 . Kazekeno . 6 1 1 1 . Kazekeno . 6 1 1 1 . Kazekeno . 6 1 1 1
  Kotokenryu . 3 4 0 0 . Toseiryu . 5 2 1 1 . Toseiryu . 5 2 1 1 . Kotokenryu . 3 4 0 0
  Hitoshi . 7 0 1 1 . Hitoshi . 7 0 1 1 . Hitoshi . 7 0 1 1 . Hitoshi . 7 0 1 1
  Tanji . 4 3 1 0 . Tanji . 4 3 1 0 . Nakashima . 1 1 0 0 . Tanji . 4 3 1 0
  Kaiseijo . 6 1 1 1 . Kawamura . 4 3 1 0 . Kawamura . 4 3 1 0 . Sazanami . 3 4 0 0
  Takahashi . 6 1 1 1 . Takahashi . 6 1 1 1 . Takahashi . 6 1 1 1 . Takahashi . 6 1 1 1
  Wakamiyabi . 4 3 1 0 . Wakamiyabi . 4 3 1 0 . Wakamiyabi . 4 3 1 0 . Wakamiyabi . 4 3 1 0
  Seigo . 5 2 1 0 . Seigo . 5 2 1 0 . Koki . 2 5 0 0 . Seigo . 5 2 1 0
  Matsuda . 5 2 1 0 . Kototaiga . 3 4 0 0 . Kayatoiwa . 4 3 1 0 . Soga . 1 6 0 0
  Kazuto . 7 0 1 1 . Kazuto . 7 0 1 1 . Kazuto . 7 0 1 1 . Kazuto . 7 0 1 1
  Chiyodaigo . 6 1 1 1 . Tokitora . 2 5 0 0 . Chiyodaigo . 6 1 1 1 . Tokitora . 2 5 0 0
  Goshimaru . 5 2 1 0 . Tatsuosho . 5 2 1 0 . Kiyonohana . 3 4 0 0 . Tatsuosho . 5 2 1 0
  _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _
  totals: . 76 29 13 8 . totals: . 70 35 12 7 . totals: . 65 35 11 7 . totals: . 65 40 10 6
  Itachi 5 score 10.66 w/l per 15 9.29 . Torafujii 6 score 10.66 w/l per 15 9.00 . Profomisakari 7 score 9.85 w/l per 15 8.53 . . . . . . .
  _ . w l kk gl . _ . w l kk gl . _ . w l kk gl . . . . . . .
  Shinohara . 1 6 0 0 . Shinohara . 1 6 0 0 . Shinohara . 1 6 0 0 . . . . . . .
  Sadanohikari . 5 2 1 1 . Ohata . 5 2 1 1 . Masuminato . 1 5 0 0 . . . . . . .
  Nobehara . 6 1 1 1 . Nobehara . 6 1 1 1 . Shoji . 3 4 0 0 . . . . . . .
  Kazekeno . 6 1 1 1 . Kazekeno . 6 1 1 1 . Kazekeno . 6 1 1 1 . . . . . . .
  Kotokenryu . 3 4 0 0 . Toseiryu . 5 2 1 1 . Kotokenryu . 3 4 0 0 . . . . . . .
  Akiyoshi . 5 2 1 0 . Hitoshi . 7 0 1 1 . Hitoshi . 7 0 1 1 . . . . . . .
  Tanji . 4 3 1 0 . Tanji . 4 3 1 0 . Tanji . 4 3 1 0 . . . . . . .
  Sazanami . 3 4 0 0 . Sazanami . 3 4 0 0 . Mitozakura . 0 5 0 0 . . . . . . .
  Takahashi . 6 1 1 1 . Takahashi . 6 1 1 1 . Takahashi . 6 1 1 1 . . . . . . .
  Wakamiyabi . 4 3 1 0 . Wakamiyabi . 4 3 1 0 . Wakamiyabi . 4 3 1 0 . . . . . . .
  Seigo . 5 2 1 0 . Hamanoumi . 6 1 1 1 . Koki . 2 5 0 0 . . . . . . .
  Daishosei . 3 4 0 0 . Soga . 1 6 0 0 . Sekizuka . 3 4 0 0 . . . . . . .
  Kazuto . 7 0 1 1 . Asaobora . 2 5 0 0 . Kazuto . 7 0 1 1 . . . . . . .
  Tokitora . 2 5 0 0 . Tokitora . 2 5 0 0 . Chiyodaigo . 6 1 1 1 . . . . . . .
  Tatsuosho . 5 2 1 0 . Tatsuosho . 5 2 1 0 . Tatsuosho . 5 2 1 0 . . . . . . .
  _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . . . . . . .
  totals: . 65 40 10 5 . totals: . 63 42 10 7 . totals: . 58 44 8 5 . . . . . . .

 4. Sandanme Game Kyushu 2022 Final Standings - Congratulations Flohru ! (30th yusho!)
  shikona score wins losses est. wins/15 kk group best 
  Flohru 12.57 76 29 10.86 13 8 7
  Athenayama 11.67 70 35 10.00 12 7 7
  Mukashi 11.38 65 35 9.75 11 7 7
  Genzai 10.77 65 40 9.29 10 6 7
  Itachi 10.66 65 40 9.29 10 5 7
  Torafujii 10.66 63 42 9.00 10 7 7
  Profomisakari 9.85 58 44 8.53 8 5 7
  Athenayama wins the jun-yusho (his 2nd) - Congratulations!
  • Thanks 2

 5. Sandanme Game Kyushu 2022 Results through Day 12 .             .             .            
  Flohru 1 score 12.63 w/l per 15 11.00 . Athenayama 2 score 11.35 w/l per 15 9.83 . Genzai 3 score 10.84 w/l per 15 9.50 . Itachi 4 score 10.71 w/l per 15 9.50
  _ . w l kk gl . _ . w l kk gl . _ . w l kk gl . _ . w l kk gl
  Shinohara . 1 5 0 0 . Shinohara . 1 5 0 0 . Shinohara . 1 5 0 0 . Shinohara . 1 5 0 0
  Ohata . 4 2 1 1 . Sadanohikari . 4 2 1 1 . Ohata . 4 2 1 1 . Sadanohikari . 4 2 1 1
  Nobehara . 5 1 1 1 . Nobehara . 5 1 1 1 . Nobehara . 5 1 1 1 . Nobehara . 5 1 1 1
  Kazekeno . 5 1 1 1 . Kazekeno . 5 1 1 1 . Kazekeno . 5 1 1 1 . Kazekeno . 5 1 1 1
  Kotokenryu . 3 3 0 0 . Toseiryu . 4 2 1 1 . Kotokenryu . 3 3 0 0 . Kotokenryu . 3 3 0 0
  Hitoshi . 6 0 1 1 . Hitoshi . 6 0 1 1 . Hitoshi . 6 0 1 1 . Akiyoshi . 5 1 1 0
  Tanji . 4 2 1 1 . Tanji . 4 2 1 1 . Tanji . 4 2 1 1 . Tanji . 4 2 1 1
  Kaiseijo . 5 1 1 1 . Kawamura . 3 3 0 0 . Sazanami . 3 3 0 0 . Sazanami . 3 3 0 0
  Takahashi . 6 0 1 1 . Takahashi . 6 0 1 1 . Takahashi . 6 0 1 1 . Takahashi . 6 0 1 1
  Wakamiyabi . 3 3 0 0 . Wakamiyabi . 3 3 0 0 . Wakamiyabi . 3 3 0 0 . Wakamiyabi . 3 3 0 0
  Seigo . 4 2 1 0 . Seigo . 4 2 1 0 . Seigo . 4 2 1 0 . Seigo . 4 2 1 0
  Matsuda . 4 2 1 0 . Kototaiga . 2 4 0 0 . Soga . 1 5 0 0 . Daishosei . 2 4 0 0
  Kazuto . 6 0 1 1 . Kazuto . 6 0 1 1 . Kazuto . 6 0 1 1 . Kazuto . 6 0 1 1
  Chiyodaigo . 5 1 1 1 . Tokitora . 2 4 0 0 . Tokitora . 2 4 0 0 . Tokitora . 2 4 0 0
  Goshimaru . 5 1 1 0 . Tatsuosho . 4 2 1 0 . Tatsuosho . 4 2 1 0 . Tatsuosho . 4 2 1 0
  _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _
  totals: . 66 24 12 9 . totals: . 59 31 10 8 . totals: . 57 33 9 7 . totals: . 57 33 9 6
  Torafujii 5 score 10.71 w/l per 15 9.17 . Mukashi 6 score 10.65 w/l per 15 9.59 . Profomisakari 7 score 9.84 w/l per 15 8.69 . . . . . . .
  _ . w l kk gl . _ . w l kk gl . _ . w l kk gl . . . . . . .
  Shinohara . 1 5 0 0 . Shinohara . 1 5 0 0 . Shinohara . 1 5 0 0 . . . . . . .
  Ohata . 4 2 1 1 . Ohata . 4 2 1 1 . Masuminato . 0 5 0 0 . . . . . . .
  Nobehara . 5 1 1 1 . Tanakayama . 3 3 0 0 . Shoji . 3 3 0 0 . . . . . . .
  Kazekeno . 5 1 1 1 . Kazekeno . 5 1 1 1 . Kazekeno . 5 1 1 1 . . . . . . .
  Toseiryu . 4 2 1 1 . Toseiryu . 4 2 1 1 . Kotokenryu . 3 3 0 0 . . . . . . .
  Hitoshi . 6 0 1 1 . Hitoshi . 6 0 1 1 . Hitoshi . 6 0 1 1 . . . . . . .
  Tanji . 4 2 1 1 . Nakashima . 1 1 0 0 . Tanji . 4 2 1 1 . . . . . . .
  Sazanami . 3 3 0 0 . Kawamura . 3 3 0 0 . Mitozakura . 0 5 0 0 . . . . . . .
  Takahashi . 6 0 1 1 . Takahashi . 6 0 1 1 . Takahashi . 6 0 1 1 . . . . . . .
  Wakamiyabi . 3 3 0 0 . Wakamiyabi . 3 3 0 0 . Wakamiyabi . 3 3 0 0 . . . . . . .
  Hamanoumi . 5 1 1 1 . Koki . 2 4 0 0 . Koki . 2 4 0 0 . . . . . . .
  Soga . 1 5 0 0 . Kayatoiwa . 3 3 0 0 . Sekizuka . 3 3 0 0 . . . . . . .
  Asaobora . 2 4 0 0 . Kazuto . 6 0 1 1 . Kazuto . 6 0 1 1 . . . . . . .
  Tokitora . 2 4 0 0 . Chiyodaigo . 5 1 1 1 . Chiyodaigo . 5 1 1 1 . . . . . . .
  Tatsuosho . 4 2 1 0 . Kiyonohana . 3 3 0 0 . Tatsuosho . 4 2 1 0 . . . . . . .
  _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . . . . . . .
  totals: . 55 35 9 8 . totals: . 55 31 7 7 . totals: . 51 37 7 6 . . . . . . .

 6. Sandanme Game Kyushu 2022 Standings through Day 12  
  shikona score wins losses est. wins/15 kk group best 
  Flohru 12.63 66 24 11.00 12 9 6
  Athenayama 11.35 59 31 9.83 10 8 6
  Genzai 10.84 57 33 9.50 9 7 6
  Itachi 10.71 57 33 9.50 9 6 6
  Torafujii 10.71 55 35 9.17 9 8 6
  Mukashi 10.65 55 31 9.59 7 7 6
  Profomisakari 9.84 51 37 8.69 7 6 6

 7. PTYW Kyushu Basho 2022 Results through Day 12                                  
  Wakatake . . . . . Torafujii . . . . . Profomisakari . . . . . Chishafuwaku . . . .
  _ w l k y . _ w l k y . _ w l k y . _ w l k y
  Wakatakakage 6 6 0 0 . Takakeisho 9 3 1 0 . Takakeisho 9 3 1 0 . Wakatakakage 6 6 0 0
  Takayasu 10 2 1 0 . Abi 9 3 1 0 . Ryuden 7 5 0 0 . Abi 9 3 1 0
  Hokuseiho 9 3 1 0 . Kinbozan 6 6 0 0 . Tochimusashi 5 7 0 0 . Tochimusashi 5 7 0 0
  Asanoyama 5 1 1 0 . Asanoyama 5 1 1 0 . Asanoyama 5 1 1 0 . Asanoyama 5 1 1 0
  Kototebakari 4 2 1 0 . Kototebakari 4 2 1 0 . Kototebakari 4 2 1 0 . Kayo 5 1 1 0
  Takahashi 6 0 1 0 . Takahashi 6 0 1 0 . Takahashi 6 0 1 0 . Takahashi 6 0 1 0
  Otani 6 0 1 0 . Otani 6 0 1 0 . Otani 6 0 1 0 . Otani 6 0 1 0
  Takerufuji 6 0 1 2 . Takerufuji 6 0 1 2 . Takerufuji 6 0 1 2 . Takerufuji 6 0 1 2
  total score . . . . . total score . . . . . total score . . . . . total score . . . .
  61 52 14 7 2 . 60 51 15 7 2 . 56 48 18 6 2 . 56 48 18 6 2
  Itachi . . . . . Genzai . . . . . Flohru . . . . . Mukashi . . . .
  _ w l k y . _ w l k y . _ w l k y . _ w l k y
  Takakeisho 9 3 1 0 . Wakatakakage 6 6 0 0 . Wakatakakage 6 6 0 0 . Tamawashi 3 9 0 0
  Takanosho 5 7 0 0 . Takanosho 5 7 0 0 . Takanosho 5 7 0 0 . Ryuden 7 5 0 0
  Kinbozan 6 6 0 0 . Kinbozan 6 6 0 0 . Kinbozan 6 6 0 0 . Tochimusashi 5 7 0 0
  Asanoyama 5 1 1 0 . Asanoyama 5 1 1 0 . Asanoyama 5 1 1 0 . Daiseiryu 2 4 0 0
  Kototebakari 4 2 1 0 . Kototebakari 4 2 1 0 . Oshoumi 4 2 1 0 . Oshoumi 4 2 1 0
  Takahashi 6 0 1 0 . Takahashi 6 0 1 0 . Takahashi 6 0 1 0 . Takahashi 6 0 1 0
  Otani 6 0 1 0 . Otani 6 0 1 0 . Asashiyu 6 0 1 0 . Otani 6 0 1 0
  Takerufuji 6 0 1 2 . Takerufuji 6 0 1 2 . Kyokutaisei 5 1 1 0 . Takerufuji 6 0 1 2
  total score . . . . . total score . . . . . total score . . . . . total score . . . .
  55 47 19 6 2 . 51 44 22 5 2 . 48 43 23 5 0 . 45 39 27 4 2
  Athenayama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  _ w l k y . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Tamawashi 3 9 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Hokutofuji 6 6 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kinbozan 6 6 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Asanoyama 5 1 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wakanosho 1 5 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Takahashi 6 0 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Otani 6 0 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kyokutaisei 5 1 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  total score . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  42 38 28 4 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 8. PTYW Kyushu 2022 Standings through Day 12
  SHIKONA   Score   wins losses kk yusho
  Wakatake 61 52 14 7 2
  Torafujii 60 51 15 7 2
  Profomisakari 56 48 18 6 2
  Chishafuwaku 56 48 18 6 2
  Itachi 55 47 19 6 2
  Genzai 51 44 22 5 2
  Flohru 48 43 23 5 0
  Mukashi 45 39 27 4 2
  Athenayama 42 38 28 4 0

 9. PTYW Kyushu 2022 Standings through Day 8
  SHIKONA   Score   wins losses kk yusho
  Wakatake 29 28 6 1 0
  Torafujii 28 27 7 1 0
  Flohru 27 26 8 1 0
  Chishafuwaku 27 26 8 1 0
  Itachi 26 25 9 1 0
  Genzai 26 25 9 1 0
  Profomisakari 25 24 10 1 0
  Athenayama 21 20 14 1 0
  Mukashi 19 19 14 0 0

 10. Sandanme Game Kyushu 2022 Results through Day 8 .             .             .            
  Flohru 1 score 11.52 w/l per 15 11.67 . Athenayama 2 score 10.15 w/l per 15 10.33 . Genzai 3 score 9.95 w/l per 15 10.00 . Itachi 4 score 9.37 w/l per 15 9.67
  _ . w l kk gl . _ . w l kk gl . _ . w l kk gl . _ . w l kk gl
  Shinohara . 1 2 0 0 . Shinohara . 1 2 0 0 . Shinohara . 1 2 0 0 . Shinohara . 1 2 0 0
  Ohata . 3 0 1 1 . Sadanohikari . 2 1 1 0 . Ohata . 3 0 1 1 . Sadanohikari . 2 1 1 0
  Nobehara . 2 1 1 1 . Nobehara . 2 1 1 1 . Nobehara . 2 1 1 1 . Nobehara . 2 1 1 1
  Kazekeno . 3 0 1 1 . Kazekeno . 3 0 1 1 . Kazekeno . 3 0 1 1 . Kazekeno . 3 0 1 1
  Kotokenryu . 3 0 1 1 . Toseiryu . 2 1 1 0 . Kotokenryu . 3 0 1 1 . Kotokenryu . 3 0 1 1
  Hitoshi . 3 0 1 1 . Hitoshi . 3 0 1 1 . Hitoshi . 3 0 1 1 . Akiyoshi . 2 1 1 0
  Tanji . 3 0 1 1 . Tanji . 3 0 1 1 . Tanji . 3 0 1 1 . Tanji . 3 0 1 1
  Kaiseijo . 2 1 1 0 . Kawamura . 2 1 1 0 . Sazanami . 1 2 0 0 . Sazanami . 1 2 0 0
  Takahashi . 3 0 1 1 . Takahashi . 3 0 1 1 . Takahashi . 3 0 1 1 . Takahashi . 3 0 1 1
  Wakamiyabi . 1 2 0 0 . Wakamiyabi . 1 2 0 0 . Wakamiyabi . 1 2 0 0 . Wakamiyabi . 1 2 0 0
  Seigo . 2 1 1 0 . Seigo . 2 1 1 0 . Seigo . 2 1 1 0 . Seigo . 2 1 1 0
  Matsuda . 2 1 1 0 . Kototaiga . 2 1 1 0 . Soga . 0 3 0 0 . Daishosei . 1 2 0 0
  Kazuto . 3 0 1 1 . Kazuto . 3 0 1 1 . Kazuto . 3 0 1 1 . Kazuto . 3 0 1 1
  Chiyodaigo . 2 1 1 0 . Tokitora . 0 3 0 0 . Tokitora . 0 3 0 0 . Tokitora . 0 3 0 0
  Goshimaru . 2 1 1 0 . Tatsuosho . 2 1 1 0 . Tatsuosho . 2 1 1 0 . Tatsuosho . 2 1 1 0
  _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _
  totals:   35 10 13 8 . totals:   31 14 12 6 . totals:   30 15 10 8 . totals:   29 16 10 6
  Mukashi 5 score 9.08 w/l per 15 9.55 . Profomisakari 6 score 9.08 w/l per 15 9.20 . Torafujii 7 score 8.78 w/l per 15 9.00 . . . . . . .
  _ . w l kk gl . _ . w l kk gl . _ . w l kk gl . . . . . . .
  Shinohara . 1 2 0 0 . Shinohara . 1 2 0 0 . Shinohara . 1 2 0 0 . . . . . . .
  Ohata . 3 0 1 1 . Masuminato . 0 2 0 0 . Ohata . 3 0 1 1 . . . . . . .
  Tanakayama . 2 1 1 1 . Shoji . 2 1 1 1 . Nobehara . 2 1 1 1 . . . . . . .
  Kazekeno . 3 0 1 1 . Kazekeno . 3 0 1 1 . Kazekeno . 3 0 1 1 . . . . . . .
  Toseiryu . 2 1 1 0 . Kotokenryu . 3 0 1 1 . Toseiryu . 2 1 1 0 . . . . . . .
  Hitoshi . 3 0 1 1 . Hitoshi . 3 0 1 1 . Hitoshi . 3 0 1 1 . . . . . . .
  Nakashima . 1 1 0 0 . Tanji . 3 0 1 1 . Tanji . 3 0 1 1 . . . . . . .
  Kawamura . 2 1 1 0 . Mitozakura . 0 3 0 0 . Sazanami . 1 2 0 0 . . . . . . .
  Takahashi . 3 0 1 1 . Takahashi . 3 0 1 1 . Takahashi . 3 0 1 1 . . . . . . .
  Wakamiyabi . 1 2 0 0 . Wakamiyabi . 1 2 0 0 . Wakamiyabi . 1 2 0 0 . . . . . . .
  Koki . 0 3 0 0 . Koki . 0 3 0 0 . Hamanoumi . 2 1 1 0 . . . . . . .
  Kayatoiwa . 1 2 0 0 . Sekizuka . 1 2 0 0 . Soga . 0 3 0 0 . . . . . . .
  Kazuto . 3 0 1 1 . Kazuto . 3 0 1 1 . Asaobora . 1 2 0 0 . . . . . . .
  Chiyodaigo . 2 1 1 0 . Chiyodaigo . 2 1 1 0 . Tokitora . 0 3 0 0 . . . . . . .
  Kiyonohana . 1 2 0 0 . Tatsuosho . 2 1 1 0 . Tatsuosho . 2 1 1 0 . . . . . . .
  _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . . . . . . .
  totals:   28 16 9 6 . totals:   27 17 9 7 . totals:   27 18 9 6 . . . . . . .

 11. Sandanme Game Kyushu 2022 Standings through Day 8  
  shikona score wins losses est. wins/15 kk group best 
  Flohru 11.52 35 10 11.67 13 8 3
  Athenayama 10.15 31 14 10.33 12 6 3
  Genzai 9.95 30 15 10.00 10 8 3
  Itachi 9.37 29 16 9.67 10 6 3
  Mukashi 9.08 28 16 9.55 9 6 3
  Profomisakari 9.08 27 17 9.20 9 7 3
  Torafujii 8.78 27 18 9.00 9 6 3

 12. Sandanme Game Kyushu 2022 Results through Day 6 .             .             .            
  Flohru 1 score 11.52 w/l per 15 11.67 . Athenayama 2 score 10.15 w/l per 15 10.33 . Genzai 3 score 9.95 w/l per 15 10.00 . Itachi 4 score 9.37 w/l per 15 9.67
  _ . w l kk gl . _ . w l kk gl . _ . w l kk gl . _ . w l kk gl
  Shinohara . 1 2 0 0 . Shinohara . 1 2 0 0 . Shinohara . 1 2 0 0 . Shinohara . 1 2 0 0
  Ohata . 3 0 1 1 . Sadanohikari . 2 1 1 0 . Ohata . 3 0 1 1 . Sadanohikari . 2 1 1 0
  Nobehara . 2 1 1 1 . Nobehara . 2 1 1 1 . Nobehara . 2 1 1 1 . Nobehara . 2 1 1 1
  Kazekeno . 3 0 1 1 . Kazekeno . 3 0 1 1 . Kazekeno . 3 0 1 1 . Kazekeno . 3 0 1 1
  Kotokenryu . 3 0 1 1 . Toseiryu . 2 1 1 0 . Kotokenryu . 3 0 1 1 . Kotokenryu . 3 0 1 1
  Hitoshi . 3 0 1 1 . Hitoshi . 3 0 1 1 . Hitoshi . 3 0 1 1 . Akiyoshi . 2 1 1 0
  Tanji . 3 0 1 1 . Tanji . 3 0 1 1 . Tanji . 3 0 1 1 . Tanji . 3 0 1 1
  Kaiseijo . 2 1 1 0 . Kawamura . 2 1 1 0 . Sazanami . 1 2 0 0 . Sazanami . 1 2 0 0
  Takahashi . 3 0 1 1 . Takahashi . 3 0 1 1 . Takahashi . 3 0 1 1 . Takahashi . 3 0 1 1
  Wakamiyabi . 1 2 0 0 . Wakamiyabi . 1 2 0 0 . Wakamiyabi . 1 2 0 0 . Wakamiyabi . 1 2 0 0
  Seigo . 2 1 1 0 . Seigo . 2 1 1 0 . Seigo . 2 1 1 0 . Seigo . 2 1 1 0
  Matsuda . 2 1 1 0 . Kototaiga . 2 1 1 0 . Soga . 0 3 0 0 . Daishosei . 1 2 0 0
  Kazuto . 3 0 1 1 . Kazuto . 3 0 1 1 . Kazuto . 3 0 1 1 . Kazuto . 3 0 1 1
  Chiyodaigo . 2 1 1 0 . Tokitora . 0 3 0 0 . Tokitora . 0 3 0 0 . Tokitora . 0 3 0 0
  Goshimaru . 2 1 1 0 . Tatsuosho . 2 1 1 0 . Tatsuosho . 2 1 1 0 . Tatsuosho . 2 1 1 0
  _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _
  totals: . 35 10 13 8 . totals: . 31 14 12 6 . totals: . 30 15 10 8 . totals: . 29 16 10 6
  Mukashi 5 score 9.08 w/l per 15 9.55 . Profomisakari 6 score 9.08 w/l per 15 9.20 . Torafujii 7 score 8.78 w/l per 15 9.00 . . . . . . .
  _ . w l kk gl . _ . w l kk gl . _ . w l kk gl . . . . . . .
  Shinohara . 1 2 0 0 . Shinohara . 1 2 0 0 . Shinohara . 1 2 0 0 . . . . . . .
  Ohata . 3 0 1 1 . Masuminato . 0 2 0 0 . Ohata . 3 0 1 1 . . . . . . .
  Tanakayama . 2 1 1 1 . Shoji . 2 1 1 1 . Nobehara . 2 1 1 1 . . . . . . .
  Kazekeno . 3 0 1 1 . Kazekeno . 3 0 1 1 . Kazekeno . 3 0 1 1 . . . . . . .
  Toseiryu . 2 1 1 0 . Kotokenryu . 3 0 1 1 . Toseiryu . 2 1 1 0 . . . . . . .
  Hitoshi . 3 0 1 1 . Hitoshi . 3 0 1 1 . Hitoshi . 3 0 1 1 . . . . . . .
  Nakashima . 1 1 0 0 . Tanji . 3 0 1 1 . Tanji . 3 0 1 1 . . . . . . .
  Kawamura . 2 1 1 0 . Mitozakura . 0 3 0 0 . Sazanami . 1 2 0 0 . . . . . . .
  Takahashi . 3 0 1 1 . Takahashi . 3 0 1 1 . Takahashi . 3 0 1 1 . . . . . . .
  Wakamiyabi . 1 2 0 0 . Wakamiyabi . 1 2 0 0 . Wakamiyabi . 1 2 0 0 . . . . . . .
  Koki . 0 3 0 0 . Koki . 0 3 0 0 . Hamanoumi . 2 1 1 0 . . . . . . .
  Kayatoiwa . 1 2 0 0 . Sekizuka . 1 2 0 0 . Soga . 0 3 0 0 . . . . . . .
  Kazuto . 3 0 1 1 . Kazuto . 3 0 1 1 . Asaobora . 1 2 0 0 . . . . . . .
  Chiyodaigo . 2 1 1 0 . Chiyodaigo . 2 1 1 0 . Tokitora . 0 3 0 0 . . . . . . .
  Kiyonohana . 1 2 0 0 . Tatsuosho . 2 1 1 0 . Tatsuosho . 2 1 1 0 . . . . . . .
  _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . . . . . . .
  totals: . 28 16 9 6 . totals: . 27 17 9 7 . totals: . 27 18 9 6 . . . . . . .

 13. Sandanme Game Kyushu 2022 Standings through Day 6  
  shikona score wins losses est. wins/15 kk group best 
  Flohru 11.52 35 10 11.67 13 8 3
  Athenayama 10.15 31 14 10.33 12 6 3
  Genzai 9.95 30 15 10.00 10 8 3
  Itachi 9.37 29 16 9.67 10 6 3
  Mukashi 9.08 28 16 9.55 9 6 3
  Profomisakari 9.08 27 17 9.20 9 7 3
  Torafujii 8.78 27 18 9.00 9 6 3

 14. PTYW Kyushu Basho 2022 Results through Day 6                                  
  Wakatake . . . . . Torafujii . . . . . Flohru . . . . . Chishafuwaku . . . .
  _ w l k y . _ w l k y . _ w l k y . _ w l k y
  Wakatakakage 4 2 0 0 . Takakeisho 4 2 0 0 . Wakatakakage 4 2 0 0 . Wakatakakage 4 2 0 0
  Takayasu 5 1 0 0 . Abi 5 1 0 0 . Takanosho 3 3 0 0 . Abi 5 1 0 0
  Hokuseiho 4 2 0 0 . Kinbozan 3 3 0 0 . Kinbozan 3 3 0 0 . Tochimusashi 1 5 0 0
  Asanoyama 4 0 1 0 . Asanoyama 4 0 1 0 . Asanoyama 4 0 1 0 . Asanoyama 4 0 1 0
  Kototebakari 2 1 0 0 . Kototebakari 2 1 0 0 . Oshoumi 3 0 0 0 . Kayo 3 0 0 0
  Takahashi 3 0 0 0 . Takahashi 3 0 0 0 . Takahashi 3 0 0 0 . Takahashi 3 0 0 0
  Otani 3 0 0 0 . Otani 3 0 0 0 . Asashiyu 3 0 0 0 . Otani 3 0 0 0
  Takerufuji 3 0 0 0 . Takerufuji 3 0 0 0 . Kyokutaisei 3 0 0 0 . Takerufuji 3 0 0 0
  total score . . . . . total score . . . . . total score . . . . . total score . . . .
  29 28 6 1 0 . 28 27 7 1 0 . 27 26 8 1 0 . 27 26 8 1 0
  Itachi . . . . . Genzai . . . . . Profomisakari . . . . . Athenayama . . . .
  _ w l k y . _ w l k y . _ w l k y . _ w l k y
  Takakeisho 4 2 0 0 . Wakatakakage 4 2 0 0 . Takakeisho 4 2 0 0 . Tamawashi 1 5 0 0
  Takanosho 3 3 0 0 . Takanosho 3 3 0 0 . Ryuden 4 2 0 0 . Hokutofuji 3 3 0 0
  Kinbozan 3 3 0 0 . Kinbozan 3 3 0 0 . Tochimusashi 1 5 0 0 . Kinbozan 3 3 0 0
  Asanoyama 4 0 1 0 . Asanoyama 4 0 1 0 . Asanoyama 4 0 1 0 . Asanoyama 4 0 1 0
  Kototebakari 2 1 0 0 . Kototebakari 2 1 0 0 . Kototebakari 2 1 0 0 . Wakanosho 0 3 0 0
  Takahashi 3 0 0 0 . Takahashi 3 0 0 0 . Takahashi 3 0 0 0 . Takahashi 3 0 0 0
  Otani 3 0 0 0 . Otani 3 0 0 0 . Otani 3 0 0 0 . Otani 3 0 0 0
  Takerufuji 3 0 0 0 . Takerufuji 3 0 0 0 . Takerufuji 3 0 0 0 . Kyokutaisei 3 0 0 0
  total score . . . . . total score . . . . . total score . . . . . total score . . . .
  26 25 9 1 0 . 26 25 9 1 0 . 25 24 10 1 0 . 21 20 14 1 0
  Mukashi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  _ w l k y . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Tamawashi 1 5 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Ryuden 4 2 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Tochimusashi 1 5 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Daiseiryu 1 2 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Oshoumi 3 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Takahashi 3 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Otani 3 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Takerufuji 3 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  total score . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  19 19 14 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 15. PTYW Kyushu 2022 Standings through Day 6
  SHIKONA   Score   wins losses kk yusho
  Wakatake 29 28 6 1 0
  Torafujii 28 27 7 1 0
  Flohru 27 26 8 1 0
  Chishafuwaku 27 26 8 1 0
  Itachi 26 25 9 1 0
  Genzai 26 25 9 1 0
  Profomisakari 25 24 10 1 0
  Athenayama 21 20 14 1 0
  Mukashi 19 19 14 0 0

 16. Sandanme Game Kyushu 2022 Results through Day 4 .             .             .            
  Flohru 1 score 12.35 w/l per 15 12.00 . Athenayama 2 score 12.12 w/l per 15 11.50 . Mukashi 3 score 11.65 w/l per 15 10.50 . Itachi 4 score 11.54 w/l per 15 10.50
  _ . w l kk gl . _ . w l kk gl . _ . w l kk gl . _ . w l kk gl
  Shinohara . 1 1 0 0 . Shinohara . 1 1 0 0 . Shinohara . 1 1 0 0 . Shinohara . 1 1 0 0
  Ohata . 2 0 1 1 . Sadanohikari . 2 0 1 1 . Ohata . 2 0 1 1 . Sadanohikari . 2 0 1 1
  Nobehara . 2 0 1 1 . Nobehara . 2 0 1 1 . Tanakayama . 2 0 1 1 . Nobehara . 2 0 1 1
  Kazekeno . 2 0 1 1 . Kazekeno . 2 0 1 1 . Kazekeno . 2 0 1 1 . Kazekeno . 2 0 1 1
  Kotokenryu . 2 0 1 1 . Toseiryu . 1 1 0 0 . Toseiryu . 1 1 0 0 . Kotokenryu . 2 0 1 1
  Hitoshi . 2 0 1 1 . Hitoshi . 2 0 1 1 . Hitoshi . 2 0 1 1 . Akiyoshi . 2 0 1 1
  Tanji . 2 0 1 1 . Tanji . 2 0 1 1 . Nakashima . 1 1 0 0 . Tanji . 2 0 1 1
  Kaiseijo . 1 1 0 0 . Kawamura . 1 1 0 0 . Kawamura . 1 1 0 0 . Sazanami . 0 2 0 0
  Takahashi . 2 0 1 1 . Takahashi . 2 0 1 1 . Takahashi . 2 0 1 1 . Takahashi . 2 0 1 1
  Wakamiyabi . 1 1 0 0 . Wakamiyabi . 1 1 0 0 . Wakamiyabi . 1 1 0 0 . Wakamiyabi . 1 1 0 0
  Seigo . 1 1 0 0 . Seigo . 1 1 0 0 . Koki . 0 2 0 0 . Seigo . 1 1 0 0
  Matsuda . 1 1 0 0 . Kototaiga . 2 0 1 1 . Kayatoiwa . 1 1 0 0 . Daishosei . 0 2 0 0
  Kazuto . 2 0 1 1 . Kazuto . 2 0 1 1 . Kazuto . 2 0 1 1 . Kazuto . 2 0 1 1
  Chiyodaigo . 2 0 1 1 . Tokitora . 0 2 0 0 . Chiyodaigo . 2 0 1 1 . Tokitora . 0 2 0 0
  Goshimaru . 1 1 0 0 . Tatsuosho . 2 0 1 1 . Kiyonohana . 1 1 0 0 . Tatsuosho . 2 0 1 1
  _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _
  totals: . 24 6 9 9 . totals: . 23 7 9 9 . totals: . 21 9 7 7 . totals: . 21 9 9 9
  Genzai 5 score 11.30 w/l per 15 10.50 . Profomisakari 6 score 10.84 w/l per 15 10.00 . Torafujii 7 score 10.26 w/l per 15 9.00 . . . . . . .
  _ . w l kk gl . _ . w l kk gl . _ . w l kk gl . . . . . . .
  Shinohara . 1 1 0 0 . Shinohara . 1 1 0 0 . Shinohara . 1 1 0 0 . . . . . . .
  Ohata . 2 0 1 1 . Masuminato . 0 2 0 0 . Ohata . 2 0 1 1 . . . . . . .
  Nobehara . 2 0 1 1 . Shoji . 1 1 0 0 . Nobehara . 2 0 1 1 . . . . . . .
  Kazekeno . 2 0 1 1 . Kazekeno . 2 0 1 1 . Kazekeno . 2 0 1 1 . . . . . . .
  Kotokenryu . 2 0 1 1 . Kotokenryu . 2 0 1 1 . Toseiryu . 1 1 0 0 . . . . . . .
  Hitoshi . 2 0 1 1 . Hitoshi . 2 0 1 1 . Hitoshi . 2 0 1 1 . . . . . . .
  Tanji . 2 0 1 1 . Tanji . 2 0 1 1 . Tanji . 2 0 1 1 . . . . . . .
  Sazanami . 0 2 0 0 . Mitozakura . 0 2 0 0 . Sazanami . 0 2 0 0 . . . . . . .
  Takahashi . 2 0 1 1 . Takahashi . 2 0 1 1 . Takahashi . 2 0 1 1 . . . . . . .
  Wakamiyabi . 1 1 0 0 . Wakamiyabi . 1 1 0 0 . Wakamiyabi . 1 1 0 0 . . . . . . .
  Seigo . 1 1 0 0 . Koki . 0 2 0 0 . Hamanoumi . 1 1 0 0 . . . . . . .
  Soga . 0 2 0 0 . Sekizuka . 1 1 0 0 . Soga . 0 2 0 0 . . . . . . .
  Kazuto . 2 0 1 1 . Kazuto . 2 0 1 1 . Asaobora . 0 2 0 0 . . . . . . .
  Tokitora . 0 2 0 0 . Chiyodaigo . 2 0 1 1 . Tokitora . 0 2 0 0 . . . . . . .
  Tatsuosho . 2 0 1 1 . Tatsuosho . 2 0 1 1 . Tatsuosho . 2 0 1 1 . . . . . . .
  _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ . . . . . . .
  totals: . 21 9 9 9 . totals: . 20 10 8 8 . totals: . 18 12 7 7 . . . . . . .

 17. Sandanme Game Kyushu 2022 Standings through Day 4
  shikona score wins losses est. wins/15 kk group
  Flohru . 24 6 12.00 . .
  Athenayama . 23 7 11.50 . .
  Mukashi . 21 9 10.50 . .
  Itachi . 21 9 10.50 . .
  Genzai . 21 9 10.50 . .
  Profomisakari . 20 10 10.00 . .
  Torafujii . 18 12 9.00 . .

 18. PTYW Kyushu Basho 2022 Results through Day 4                                  
  Flohru . . . . . Wakatake . . . . . Torafujii . . . . . Chishafuwaku . . . .
  _ w l k y . _ w l k y . _ w l k y . _ w l k y
  Wakatakakage 2 2 0 0 . Wakatakakage 2 2 0 0 . Takakeisho 2 2 0 0 . Wakatakakage 2 2 0 0
  Takanosho 2 2 0 0 . Takayasu 3 1 0 0 . Abi 3 1 0 0 . Abi 3 1 0 0
  Kinbozan 2 2 0 0 . Hokuseiho 2 2 0 0 . Kinbozan 2 2 0 0 . Tochimusashi 1 3 0 0
  Asanoyama 2 0 0 0 . Asanoyama 2 0 0 0 . Asanoyama 2 0 0 0 . Asanoyama 2 0 0 0
  Oshoumi 2 0 0 0 . Kototebakari 1 1 0 0 . Kototebakari 1 1 0 0 . Kayo 2 0 0 0
  Takahashi 2 0 0 0 . Takahashi 2 0 0 0 . Takahashi 2 0 0 0 . Takahashi 2 0 0 0
  Asashiyu 2 0 0 0 . Otani 2 0 0 0 . Otani 2 0 0 0 . Otani 2 0 0 0
  Kyokutaisei 2 0 0 0 . Takerufuji 2 0 0 0 . Takerufuji 2 0 0 0 . Takerufuji 2 0 0 0
  total score . . . . . total score . . . . . total score . . . . . total score . . . .
  16 16 6 0 0 . 16 16 6 0 0 . 16 16 6 0 0 . 16 16 6 0 0
  Itachi . . . . . Genzai . . . . . Profomisakari . . . . . Athenayama . . . .
  _ w l k y . _ w l k y . _ w l k y . _ w l k y
  Takakeisho 2 2 0 0 . Wakatakakage 2 2 0 0 . Takakeisho 2 2 0 0 . Tamawashi 1 3 0 0
  Takanosho 2 2 0 0 . Takanosho 2 2 0 0 . Ryuden 2 2 0 0 . Hokutofuji 2 2 0 0
  Kinbozan 2 2 0 0 . Kinbozan 2 2 0 0 . Tochimusashi 1 3 0 0 . Kinbozan 2 2 0 0
  Asanoyama 2 0 0 0 . Asanoyama 2 0 0 0 . Asanoyama 2 0 0 0 . Asanoyama 2 0 0 0
  Kototebakari 1 1 0 0 . Kototebakari 1 1 0 0 . Kototebakari 1 1 0 0 . Wakanosho 0 2 0 0
  Takahashi 2 0 0 0 . Takahashi 2 0 0 0 . Takahashi 2 0 0 0 . Takahashi 2 0 0 0
  Otani 2 0 0 0 . Otani 2 0 0 0 . Otani 2 0 0 0 . Otani 2 0 0 0
  Takerufuji 2 0 0 0 . Takerufuji 2 0 0 0 . Takerufuji 2 0 0 0 . Kyokutaisei 2 0 0 0
  total score . . . . . total score . . . . . total score . . . . . total score . . . .
  15 15 7 0 0 . 15 15 7 0 0 . 14 14 8 0 0 . 13 13 9 0 0
  Mukashi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  _ w l k y . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Tamawashi 1 3 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Ryuden 2 2 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Tochimusashi 1 3 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Daiseiryu 0 2 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Oshoumi 2 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Takahashi 2 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Otani 2 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Takerufuji 2 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  total score . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12 12 10 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 19. PTYW Kyushu 2022 Standings through Day 4
  SHIKONA   Score   wins losses kk yusho
  Flohru 16 16 6 0 0
  Wakatake 16 16 6 0 0
  Torafujii 16 16 6 0 0
  Chishafuwaku 16 16 6 0 0
  Itachi 15 15 7 0 0
  Genzai 15 15 7 0 0
  Profomisakari 14 14 8 0 0
  Athenayama 13 13 9 0 0
  Mukashi 12 12 10 0 0

 20. This is the thread for the Pick The Yusho Winners (PTYW) game for Kyushu 2022.


  Until further notice, the game will run just as it has the last several times. I will compile the results and post them as best as I can on this thread.

  This is a pre-basho game where each player selects a rikishi from each of 8 sections of the banzuke. The player earns points for each win, each kachikoshi, and each yusho earned by their team of 8 rikishi. The sections of the banzuke are these:

  Sanyaku (Y through K)

  Maegashira

  Juryo

  Upper Makushita (Ms1-15 ) (* now including tsukedashi, if any, at these ranks)

  Lower Makushita (Ms16-60) (* no longer including tsukedashi from the Upper Makushita ranks)

  Sandanme (plus tsukedashi if any)

  Jonidan

  Jonokuchi


  That's it! Simple to understand, difficult to master. The hallmarks of any engaging game.

  Please send your 8 selections to me before the beginning of action on Shonichi.

  Itachi: matsuorussellj@gmail.com or by pm here at the forum
  
  Good luck with your picks.

  Special thanks to Oshirokita, the founder of this game.


 21. The Sandanme Game will run again for Kyushu 2022 in the same format as used for last couple of basho (Nagoya and Aki 2022).

  
  The usual invitation has been amended to allow for the reduced ranks in this division which began with Natsu 2022:

  For the Sandanme Game, please send me your list of 15 rikishi from the usual segments of the banzuke.

  The segments had to be modified due to the reduction of ranks to 90. The only change is that the 51-60 group is split into two groups.

  Sd 1-5/6-10/11-15/16-20/21-25/26-30/31-35/36-40/41-45/46-50/51-55/56-60
  61-70/71-80/81-90+ (81-90 including tsukedashi if any)

  Your rikishi earn points for each win, for a kachikoshi record, for leading their group, and a bonus for the best scoring rikishi on each team based on how close they were to the yusho winning record. The result is adjusted so that the best possible score gets a 15-0 result. 

  The drone Mirai knows the future and always selects the best rikishi in each group. This shows us what the best possible score would be at each stage of the game.
  The drone Genzai picks the most popular rikishi from each group. This drone has tended to score well.
  The drone Mukashi picks the rikishi in each group who had the best record last basho. This drone isn't expected to score well but sometimes surprises us.

  Send your entries to me at matsuorussellj@gmail.com before any of your selections enter the dohyo for their match (and preferably a few hours before that).